10rozdzial

Podrozdziały:

Proletariacki rodowód Woli i Muranowa a wiara - str. 295
Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński - Marzec '68 - str. 296
Tablica Milenijna - str. 297
Budowa nowej plebanii - 1970-1972. Architekt Stanisław Marzyński i fortel proboszcza ks. Jabłonki - str. 297
35-lat powojennych remontów. Krzyże powracają na dach kościoła i sygnaturkę. - str. 299
Jan Paweł II w dziejach parafii - str. 301
Stan Wojenny - poświęcenie sztandaru „Solidarności” - str. 303
Tablica upamiętniająca Batalion Kiliński - str. 304
Diakon Pawlukiewicz eksploruje studnię kościelną - str. 305
Ks. Stefan Księżopolski - „Módlmy się za Polaków, którzy oddali życie ratując braci Żydów”. - str. 306
Podwyższenie prezbiterium - 1988 r. - str. 307
Tablica „Związku Jaszczurczego” - str. 307
Ołtarz św. Tadeusza Judy - str. 308
Transformacja Ustrojowa - str. 309

ornament1


Streszczenie wybranych fragmentów rozdziału 10.


Stan Wojenny - poświęcenie sztandaru „Solidarności”
wiezeKoniec roku 1981 to sroga zima, początek kryzysu ekonomicznego, protesty społeczne i wprowadzenie stanu wojennego. Zima i całkowita niemal pustka w sklepach zaczęła przysparzać kłopotów mieszkańcom Warszawy, jak zresztą całej Polski. Szczególnie szybko zaczął pojawiać się niedostatek w domach osób samotnych, a bardzo starych lub kalekich. Nie mogąc wystawać w kolejkach po zaopatrzenie skazane zostały na zagrożenie głodem. Akcja parafii zmierza do uczulenia sąsiadów na los takich osób. Zaapelowano o zgłaszanie adresów takich osób, by zorganizować im pomoc. Parafia może służyć głównie zasiłkami pieniężnymi z ofiar wiernych, co jednak nie zaradza niedostatkom. Dlatego cenna okazała się pomoc w naturze, jaka zaczęła napływać z zagranicy. Choć z zawstydzeniem, ale przyjąć ją trzeba, jako naprawdę w wielu przypadkach konieczną - czytamy w kronice parafialnej[1].

Pomoc materialną dla parafian uzyskano dzięki prywatnym kontaktom z holenderską parafią św. Teresy w Hadze, z którą w kolejnych latach będą utrzymywane ścisłe kontakty.

W nocy z soboty na niedzielę 13 grudnia 1981 r. władza wprowadziła stan wojenny. W kościele św. Augustyna o godz. 14, została odprawiona dodatkowa msza św. podczas, której poświęcono sztandar NSZZ „Solidarność”, działającego przy Zakładach Produkcji Elementów Budowlanych na ul. Miłej. Uroczystość odbyła się - jak napisał ks. Jabłonka - bez zewnętrznych manifestacji[2] i zgromadziła około półtora tysiąca związkowców. Specjalnie na tę okoliczność księża z parafii ułożyli następującą modlitwę:

Panie Jezu Chryste! Ilekroć gromadzimy się w Twoje Imię, zbieramy się pod Twoim Znakiem - Krzyżem. Znak ten jest źródłem naszej chrześcijańskiej jedności i siły. Wejrzyj, Panie, dziś na tych, którzy oto przy Twoim ołtarzu stoją ze swoim znakiem - związkowym sztandarem. Niech ten sztandar, na którym spocznie Twoje błogosławieństwo, będzie dla nich znakiem jedności, zgody, siły i wytrwania, aby troszczyli się o to, co zgodne z Twoją wolą, co sprzyja prawdziwemu rozwojowi społeczeństwa. Wszechmogący Boże! Pobłogosław ten sztandar, aby wszyscy, których on jednoczy, przez swój trud i pracę stawali się przedłużeniem twórczej działalności Boga ciągle stwarzającego i odnawiającego oblicze ziemi, a wzbogacając ojczystą ziemię owocami swej pracy, bogacili się też w zasługi na życie wieczne. Amen[3].

Ks. Stefan Księżopolski - „Módlmy się za Polaków, którzy oddali życie ratując braci Żydów”.tablica pamiatkowa

W dniu 20 stycznia 1986 r. zmarł proboszcz ks. Mieczysław Jabłonka. Swoją posługę pełnił przez blisko 20 lat. Jego następcą został ks. Stefan Księżopolski (1934-2003), który objął parafię w dniu 16 lutego 1986 r.

Historia parafii musiała zrobić duże wrażenie na nowym proboszczu, a zwłaszcza często pomijane wątki. Niebawem postanowił upamiętnić Polaków ratujących Żydów podczas II wojny Światowej. Ufundował pamiątkową tablicę, którą w dniu 12 października 1987 r., poświęcił biskup Władysław Miziołek. Tablicę umieszczono przy wejściu do kościoła, na zachodnim filarze. W jej centralnym polu znajduje się wykonana w brązie płaskorzeźba. Przedstawia ona moment kaźni mężczyzny schwytanego przez Niemców. Jest on umęczony i przywiązany do pręgierza, a u jego stóp współcierpią z nim żona i matka. Praca ta jest dziełem rzeźbiarki Izabelli Blauth-Muszkowskiej, która po II wojnie światowej zamieszkała w Londynie, wraz ze swoim mężem pilotem RAF-u Krzysztofem Muszkowskim. Jej kameralne rzeźby można zobaczyć m. in. w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach, w Szkole im. Cecylii Plater- Zyberkówny w Warszawie, Lourdes i Londynie.

Płaskorzeźba wkomponowana jest w marmur bolechowicki wydobywany koło Chęcin i charakteryzujący się brązowo-bordową barwą[4]. Na tablicy są też dwa napisy, u góry: „Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga” i u dołu: „Módlmy się za Polaków którzy oddali życie ratując braci Żydów”.

Po ceremonii poświęcenia biskup Miziołek w kronice parafialnej uczynił wpis, nawiązujący do hymnu o miłości, z Pieśni nad Pieśniami [pnp 8,6]: ku czci Polaków, którzy ponieśli śmierć z ręki hitlerowców za pomoc i ukrywanie Żydów. Okazali oni tę miłość, której naucza nasz Pan, w najwyższym stopniu przez ofiarę swego życia. Tablica świadczyć będzie o okresie pogardy i niszczenia człowieka, ale także i miłości, „mocnej jako śmierci”[5].

Transformacja Ustrojowa

Ostatnie lata PRL-u, to zmaganie z kryzysem gospodarczym, odczuwalnym właściwie w każdej sferze życia. W styczniu 1988 r., ks. Księżopolski zapisał, że podczas kolędy, nie bierzemy pieniędzy w domach. Natomiast w kwietniu 1990 r. notował: w kraju idzie ku demokracji. Opłaty za światło i ogrzewanie są bardzo wysokie 4 i 5 milionowe. Inne opłaty również duże. Trzeba pomagać ludziom starszym i rodzinom wielodzietnym[6]. Niestety wkrótce ks. Księżopolski poważnie zachorował i na osobistą prośbę został zwolniony ze swoich obowiązków w dniu 17 listopada 1992 r[7]. Swoją pracę zakończył wpisem do kroniki parafialnej: Boże błogosław następcy[8].

[1] Kronika parafialna 1952-92, s. 84.
[2] Tamże, s. 85.
[3] Tamże, s. 85-86.
[4] W strukturze marmuru bolechowickiego znajdują się tzw. bulaste stromatoporoidy, żyłkowania biało-różowego kalcytu oraz robaczkowate amfipory.
[5] Kronika parafialna 1952-92, s. 112.
[6] Tamże, s. 122.
[7] Po długim leczeniu powrócił do pracy duszpasterskiej, w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Warszawie na Powiślu. Zmarł 18 grudnia 2003 r. i pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie [kwatera 153, rząd 1-2, miejsce 23-30].
[8] Kronika parafialna 1952-92, s. 135.

Opracowanie na podstawie książki "Serce Muranowa. Odzyskane dzieje Kościoła św. Augustyna na Nowolipkach". Listopad 2022.
Autor: Wojciech Andrzej Szota.

ornament1

O KSIĄŻCE

Jednym z najsłynniejszych zdjęć ukazujących okrucieństwo wojny jest to przedstawiające kościół świętego Augustyna w morzu gruzów i ruin zniszczonej Warszawy. Przetrwał on w opatrznościowy wręcz sposób, mimo że był podpalany, bombardowany i ostrzeliwany. Często nazywany jest niemym świadkiem największych okrucieństw, jakie miały miejsce podczas niemieckiej okupacji. Jednak jego dzieje do dziś były praktycznie nieznane. Prawie wszystkie dokumenty zostały zniszczone podczas II wojny światowej, a większość świadków tragicznych wydarzeń poległa.

Książka jest owocem kilkunastoletniej pracy i badań, które pozwoliły odtworzyć historię kościoła i parafii świętego Augustyna na Nowolipkach w Warszawie. Począwszy od XVII wieku i dziejów zakonu brygidek, po okrutne czasy getta warszawskiego, więzienia gestapo - Pawiaka, Powstania Warszawskiego, przez wydarzenia nazywane "Cudem na Nowolipkach" - związane z ukazywaniem się Matki Bożej, aż po współczesność. Opracowanie zawiera obszerny opis historyczny oparty na materiałach źródłowych, ale również szeroko traktuje zagadnienia związane z unikalną architekturą i wyposażeniem kościoła.

Autorem jest Wojciech Andrzej Szota, historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Książka została wydana dzięki staraniom i wsparciu ks. Walentego Królaka, proboszcza parafii od 1992 roku, ale też wielkiego miłośnika sztuki, który przywrócił kościołowi dawny blask przeprowadzając liczne prace konserwatorskie.

Dowiedz się więcej

STRONA POŚWIĘCONA KOŚCIOŁOWI ŚW. AUGUSTYNA W WARSZAWIE I OPOWIADAJĄCEJ O NIM KSIĄŻCE

„Serce Muranowa. Odzyskane dzieje Kościoła Świętego Augustyna na Nowolipkach” – książka autorstwa Wojciecha Andrzeja Szoty, to pierwsza monografia kościoła w jego 127 letniej historii. Pozycja ma blisko 400 stron i jest bogato ilustrowana unikalnymi grafikami oraz zdjęciami. Oprócz czasami zapełnienie nieznanych zagadnień historycznych, opisana jest również unikalna architektura świątyni.

Kup książkę